• PELASTUSSUUNNITELMAT
  • TURVALLISUUSTARKASTUKSET
PELASTUSSUUNNITELMAT, TURVALLISUUSTARKASTUKSET

PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Ovatko pelastussuunnitelmat ajan tasalla?

Saatko muistutukset kesken olevista ja päivitettävistä suunnitelmista?

Servuksen pelastussuunnitelmaohjelmalla laadit ja käsittelet pohjakuvat ja pelastussuunnitelmat sähköisesti.

Turvallisuustarkastusten suunnittelu ja raportointiohjelma alue- ja piirivartiointiin.