• TURVALLISUUSSELVITYKSET
  • HENKILÖSTÖN PÄTEVYYDET
TURVALLISUUSSELVITYKSET, HENKILÖSTÖN PÄTEVYYDET

TURVALLISUUSSELVITYKSET

Kuinka paljon turvaselvityksen hallinnointiin kuluu työaikaa?
Näkyykö turvallisuusselvitystieto siellä, missä sitä tarvitaan?


Selvitettävien perustiedot yhdellä lomakkeella ohjelmistoon. Ohjelmisto generoi hakulomakkeen ja lähettää ne selvitettäville täytettäviksi. Hakija näkee jo tässä vaiheessa onko jollakin selvitettävällä voimassa oleva- tai hylätty päätös.

Hakija valitsee selvitettäviksi lähetettävät lomakkeet.

Yhdellä käsittelyllä saadaan tehtyä kaikkien samaan yritykseen kuuluvien henkilöiden päätökset.

Servus muistuttaa automaattisesti turvallisuusselvitysten vanhenemisesta.

Katso kuvia