• HÄLYTYSKESKUS
  • HELPDESK
HÄLYTYSKESKUS, HELPDESK

HÄLYTYSTEN JA PALVELUPYYNTÖJEN VASTAANOTTOA

Ohjautuvatko hälytykset automaattisesti eteenpäin? Onko tapahtumien raportointi ajan tasalla?

Servuksen Hälytyskeskus-ohjelmisto vastaanottaa Alerta-rajapinnasta muun muassa valvonta-, hälytys-, laskuri- ja tilatietoa murtohälytysjärjestelmistä, paloilmoitusjärjestelmistä, kulunvalvontajärjestelmistä, LVIvalvontajärjestelmistä.

Servuksen hälytyskeskuksella suoritat hälytysten edelleenohjaukset ja vaiheistetut edelleenohjaukset.

Turvallisuuspäällikkö saa tilannekuvan hälytyksistä ja vasteajoista. Lakisääteisten tapahtumaraporttien luominen ja edelleen lähetys vastuuhenkilöille ja viranomaisille! Tilastot selventävät tilannekuvaa.

Onko palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten koko prosessi vastaanotosta tehtävien edelleen ohjaukseen, raportointiin ja laskutukseen toimiva?

Servus-Helpdesk on tehokas työkalu palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten vastaanottamiseen ja edelleenohjaukseen.

Tehdyt toimenpiteet kirjataan vaiheittain. Tapahtumailmoitukset raportoinnit ja tilastoinnit vastuuyksiköittäin ja kohteittain.