Siirry suoraan sisältöön

Henkilö- ja vieraskortit

Yksilölliset kortit eri tilanteisiin

Korttityypit eri tilanteisiin

Organisaation henkilöstön ja vierailijoiden erottaminen on organisaation turvallisuuden kannalta merkittävä tekijä. Henkilöstö-, vieras ja partnerkorttien avulla henkilöt tunnistetaan organisaation tiloissa.

Servus-ohjelmalla organisaation käytössä voi olla erilaisia korttimalleja, omalla graafisella ilmeellä.

Henkilökortit ovat osa organisaation yhtenäistä visuaalista ilmettä, mikä luo ammattimaisen ja luotettavan vaikutelman. Brändin tunnettavuutta voidaan edistää suunnittelemalla kortit organisaation väreihin ja logoon sopiviksi.

Korttityyppejä voi olla käytössä erilaisia, kuten vierailijakortit, partnerkortit ja henkilöstökortit. Kortit voidaan tarpeen mukaan sitoa esimerkiksi organisaation yksiköihin, jolloin käytössä voi olla jopa täysin yksikkökohtainen, oma graafinen ilme.

Vapauta käsittelijän aikaa korttituotannon avulla

Henkilökorttituotannon avulla voidaan vapauttaa korttien käsittelijän aikaa muihin tehtäviin. Korttituotannossa kortin tilaaja täydentää kortin tiedot käsittelyä varten.

Servus-Korttitituotannossa korttien tilaus tehdään sähköisen korttitilauslomakkeen avulla, jolloin henkilökorttien hakemusten käsittelyyn ja korttien tulostamiseen käytettyä aikaa saadaan vähennettyä tuntuvasti.

Kortin hakija tarkistaa kortin tiedot, täydentää puuttuvat ja lisää valokuvan ennen kortin siirtymistä tarkistusta ja tuotantoa varten.