Skip to content

Henkilö- ja vieraskortit

Yksilölliset kortit eri tilanteisiin

Card types for different situations

Separating the organization’s staff and visitors is an important factor in the security of the organization. Personnel, guest and partner cards are used to identify people at the organization's premises.

Servus-ohjelmalla organisaation käytössä voi olla erilaisia korttimalleja, omalla graafisella ilmeellä.

Henkilökortit ovat osa organisaation yhtenäistä visuaalista ilmettä, mikä luo ammattimaisen ja luotettavan vaikutelman. Brändin tunnettavuutta voidaan edistää suunnittelemalla kortit organisaation väreihin ja logoon sopiviksi.

Korttityyppejä voi olla käytössä erilaisia, kuten vierailijakortit, partnerkortit ja henkilöstökortit. Kortit voidaan tarpeen mukaan sitoa esimerkiksi organisaation yksiköihin, jolloin käytössä voi olla jopa täysin yksikkökohtainen, oma graafinen ilme.

Vapauta käsittelijän aikaa korttituotannon avulla

Henkilökorttituotannon avulla voidaan vapauttaa korttien käsittelijän aikaa muihin tehtäviin. Korttituotannossa kortin tilaaja täydentää kortin tiedot käsittelyä varten.

In Servus-card production, cards are ordered using an electronic card order form, which significantly reduces the time spent processing ID card applications and printing cards.

Kortin hakija tarkistaa kortin tiedot, täydentää puuttuvat ja lisää valokuvan ennen kortin siirtymistä tarkistusta ja tuotantoa varten.