Skip to content

Event reporting

Tapahtumien nopeaan ja tehokkaaseen kirjaamiseen

Hälytysten vastaanotto ja uudelleenohjaus

Reaaliaikainen käsitys tapahtumista

Tämä auttaa valvomaan tilanteita ja tarvittaessa reagoimaan nopeasti.Tietojen tallennus tapahtumaraportointiohjelmaan suojaa niitä menetyksiltä. Kun jokainen tapahtuma tallennetaan järjestelmään, on mahdollista jäljittää tapahtumien kulku ja tarvittaessa tarkistaa vanhoja tapahtumia. Ohjelmiston avulla tuotat nopeasti ja helposti raportit eri tasoilla, kuten päivä, viikko tai kuukausikohtaisesti, sekä eri tapahtumaluokituksilla. Raporttien avulla voit tunnistaa trendejä, vähentää riskejä ja parantaa turvallisuutta.

Tapahtumien sujuvaa kirjausta


Tapahtumaraportointi on työkalu organisaation yhden tai useamman toimipisteen päivittäisten, huomiota vaativien tapahtumien kirjaamiseen valvomossa, aulapalvelussa, neuvontapalvelussa tai muussa toimintaympäristössä.

Servus-Tapahtumaraportoinnin avulla raportointiin voidaan liittää tapahtumaa koskevia dokumentteja ja valokuvia. Dokumenttien liittäminen onnistuu vaivattomasti tapahtumakirjauksen yhteydessä tai tarvittaessa dokumentteja voidaan liittää tapahtumaan myös myöhemmin.

Tapahtumaraportointiohjelmiston käyttö turvallisuuspalvelujen tapahtumien ja poikkeamien kirjaamiseen parantaa tehokkuutta, tarkkuutta ja turvallisuutta. Lisäksi se tarjoaa reaaliaikaista tietoa, jota voidaan hyödyntää analytiikassa ja päätöksenteossa.