Siirry suoraan sisältöön

Suunnittele ja laadi

Yrityksesi sähköiset lomakkeet

Servus lomakkeilla luot yrityksellesi monipuolisia sähköisiä lomakkeita, kuten tapahtumailmoituksia ja jatkokäsittelylomakkeita. Lomakkeiden avulla tapahtumat, tilanteet ja tärkeät havainnot voidaan helposti kirjata sähköiseen muotoon ja tilastoida koko organisaation laajuisesti.

Lomakkeet voidaan määrittää olemaan kaikkien, tai vain niihin oikeutettujen käytössä. Ilmoitukset ohjautuvat sähköpostitse valituille vastuuhenkilöille.

Tilastot kertovat kohteittain kattavasti mm. ilmoitustyypeistä, tapahtumien määristä ja jatkotoimenpiteistä. Lomakekäsittelystä syntyvää tietoa voidaan hyödyntää mm. liiketoiminnan, riskienhallinnan ja prosessien suunnittelussa sekä asiakaspalveluraporteissa.

Jatkoraportilla mm. asian käsittely, tilanteen analysointi ja sovitut toimenpiteet.